Enostranska prekinitev pogodbe

Samo Kupec, ki je sklenil Pogodbo na daljavo na zgoraj opisani način, ima pravico brez navedbe razlogov za to, pogodbo enostransko prekiniti v roku 14 dni. Rok 14 dni začne teči od dne, ko je Kupcu ali tretji osebi, ki je določena iz strani Kupca, ki pa ni prevoznik/dobavitelj, blago, ki je predmet pogodbe, predano v posedovanje. Če je z enim naročilom Kupec naročil več kosov blaga, ki morajo biti dostavljeni ločeno oziroma, če gre za blago, ki se dostavlja v več kosov ali več pošiljk, rok začne teči od dne, ko je v posedovanje predan zadnji kos ali zadnja pošiljka blaga.

Kupec je pred potekom roka za enostransko prekinitev dolžan obvestiti Prodajalca o svoji odločitvi, da prekine pogodbo, in sicer po e-pošti s podatki:

S pošiljanjem tega e-sporočila želim vrniti naslednje artikle: (navesti katere)

  • Ime in priimek kupca
  • Naslov kupca
  • Številka naročila
  • Številka računa
  • Datum

Zgoraj navedene podatke je treba izpolniti in poslati na elektronski naslov: prodaja@autokreso.hr. Potrdilo o prejetju obvestila o enostranski prekinitvi pogodbe bo Prodajalec dostavil, brez odlašanja, po elektronski pošti.

Če enostransko prekinete to Pogodbo, bomo opravili povračilo denarja, ki smo ga prejeli od vas, vključno s stroški dostave, brez odlašanja, najkasneje pa v roku 14 dni od prejetja vaše odločitve o enostranski prekinitvi pogodbe. Stroške povrnitve blaga krije Kupec. Povračilo denarja bo opravljeno na enak način kot ste vi opravili vplačilo. Povračilo denarja lahko opravimo šele, ko nam je blago vrnjeno ali, ko nam dostavite dokaz, da ste nam blago poslali nazaj. Blago ste nam dolžni vrniti tako, najkasneje pa v roku 14 dni od dne, ko ste nam odpravili vašo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe. Blago vrnete po pošti, na dokazljiv način, na naslov Auto Krešo, Zagreb, Biokovska 1B, z navedbo ENOSTRANSKA PREKINITEV ali osebno v trgovino na naslov Biokovska 1B, 10000 Zagreb. Velja, da ste svojo obveznost opravili pravočasno, če ste pred potekom roka 14 dni pošiljko poslali na naš naslov. Odgovorni ste za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je rezultat rokovanja z blagom. V kolikor je izdelek vrnjen pokvarjen, z večjimi poškodbami ali brez delov in dokumentacije, ter v kolikor le-ta ni dostavljen v naknadnem roku 8 dni, velja, da Kupec ni izpolnil svoje obveznosti povračila blaga in Prodajalec ni dolžan opraviti povračila vplačanih sredstev.

Vse informacije o povračilu blaga/izdelka in denarja Kupec lahko dobi na telefonski številki +385 1 3030 300.