Pogoji nakupa

Splošno

Spletna stran www.carparts.si je v lastništvu trgovinske družbe Auto Krešo d.o.o., Zagreb, Biokovska 1b, DŠ: 05273263700. Ti Pogoji nakupa so del obveznosti Prodajalca v skladu z odredbami Zakona o varstvu potrošnikov in služijo temu, da je Kupec, preden sklene pogodbo na daljavo, na jasen in razumljiv način obveščen o vrsti okolišlin, ki so pomembne za sklenitev, izvedbo, prekinitev pogodbe, vse pa v skladu z zakonskimi uredbami.

Pojem Prodajalec se torej nanaša na trgovinsko družbo Auto Krešo d.o.o., Zagreb, Biokovska 1b, DŠ:  05273263700,
T: +385 1 30 30 300, E: prodaja@autokreso.hr, W: www.autokreso.hr. EU VAT ID: HR05273263700

Pojem Kupca se nanaša tako na klasičnega potrošnika, fizično osebo, ki izven kakršne koli dejavnosti naroči in plača kateri koli izdelek preko storitev spletne trgovine, ki so prisotni na spletni strani Prodajalca, kot na kupce obrtnike, trgovce posameznike in fizične osebe, ki opravljajo poslovne dejavnosti, ki pa so z odredbami Zakona o varstvu potrošnikov zaščiteni samo, če izdelke kupujejo ločeno od svoje poslovne dejavnosti, ter na vse ostale kupce kot so na primer pravne osebe.

Prodajalec pri prodaji preko Spletne strani www.carparts.si nastopa v svojem imenu. Pogoji nakupa so del pogodbe sklenjene na daljavo skupaj s specifikacijami in ceno/ami kupljenega/ih izdelka ter se pred potrditvijo naročila za nakup posameznega izdelka od Kupca bo zahtevalo, da le-te sprejme/izjavi, da je z le-temi seznanjen/se strinja, medtem, ko bodo po potrditvi naročila (sklenitve pogodbe) le-ti dostavljeni Kupcu kot vsebina elektronskega sporočila, s katero se potrdi, da je pogodba sklenjena.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev ob katerem koli času, s tem, da navedene spremembe začnejo veljati po objavi na teh spletnih straneh.

Ko Kupec potrdi in izvede naročilo, je pogodba sklenjena in bo Prodajalec o dejstvu sklenitve pogodbe tako po elektronski pošti obvestil, da je pogodba sklenjena. Za veljavno sklenjeno pogodbo je potrebno, da je Kupec oseba, ki ima popolno poslovno sposobnost. Kupec odgovarja na popolnost in resničnost vnesenih podatkov pri registraciji. Pogoji nakupa so porazdeljeni v spodaj razvrščene kategorije/informacije.

Pristop do spletnih strani www.carparts.si je včasih lahko nedosegljiv zaradi del, vzdrževanja ali posodabljanja vsebin in v primerih nepredvidenih okoliščin, ki so izven kontrole Prodajalca, ki jih bo Prodajalec poskusil odpraviti v najkrajšem možnem roku.

Glavne značilnosti blaga

Glavne značilnosti blaga: izdelki so prikazani opisno in s fotografijami ter so podatki o le-teh sestavljeni na podlagi baze podatkov Prodajalca.

Fotografije izdelkov so ilustrativne narave in ni nujno, da zmeraj ter v vseh podrobnostih ustrezajo izdelkom, ki so predmet naročila. Prodajalec posebej poudarja, da vizualna identiteta izdelka, ki je prikazana na fotografiji, ni nujno, da ustreza dejanskemu videzu izdelka, posebej glede na nastavitve zaslona na računalniku kupca, razlike v percepciji barv kot jih Kupec vidi na zaslonu ipd. V primeru zgoraj navedenih neskladnosti med izdelkom, ki je prikazan na fotografiji in dostavljenim izdelkom ne gre za pomanjkljivost izdelka.

V primeru zgoraj navedenih neskladnosti med izdelkom, ki je prikazan na fotografiji in dostavljenim izdelkom ne gre za pomanjkljivost izdelka. Podatki o izdelkih (opis izdelka, cena idr.), ki so prikazani na spletni strani www.carparts.si, so podložni nepravilnostim v delovanju aplikacije, drugim tehničnim nepravilnostim, tipografskim napakam ipd. V primeru očitnih napak ali nepravilnosti glede podatkov o izdelkih, ki so prikazani na www.carparts.si  si Prodajalec pridržuje pravico do enostranske prekinitve pogodbe.

Predmet naročila so lahko le izdelki, za katere je v naročilu navedeno, da so na voljo in dostopni. Zaradi velikega števila naročil, ki se istočasno oddajajo na www.carparts.si , se lahko zgodi, da informacija o razpoložljivosti izdelka ni istovetna s stanjem na skladišču.

V kolikor naročeni izdelek ni razpoložljiv na skladišču, bo Prodajalec Kupca obvestil, da izdelek trenutno ni na voljo, o roku, v katerem je izdelek na voljo, bo dogovoril novi rok dostave po potrebi in obenem ponudil možnost nakupa alternativnega izdelka, ki je na voljo za dostavo ter, ki je po svojih značilnostih najbližji izdelku, ki ga ni možno dostaviti. V primeru popolne nezmožnosti dostave naročenega in plačanega izdelka bo Prodajalec opravil povračilo vseh sredstev.

Cena izdelka

Cene, ki so navedene na spletni strani www.carparts.si so izražene v evrih. Strošek DDV-ja je vračunan v ceno izdelkov. V cene izdelkov niso vključeni stroški dostave zato, ker se le-ti posebej plačajo, vse pa v skladu s pogoji in na način kot je to navedeno v teh Pogojih nakupa. Pred potrditvijo naročila sta ločeno prikazani cena izdelka in cena dostave, cena DDV-ja ter končna cena, da bi Kupec imel vpogled v končno ceno, ki jo plača za naročeno storitev nakupa. V primeru plačevanja z e-bančništvom in splošno položnico, stroški vplačila in/ali medbančne transakcije niso vključeni v ceno.

POMEMBNO: Vsaka kartična transakcija (debetne in kreditne kartice) je podložna preverjanju iz strani podjetja Auto Krešo d.o.o., v trajanju enega do tri delovne dni.

Dostopnost izdelka in storitve spletne trgovine

Podjetje Auto Krešo si pridržuje pravico, da v katerem koli trenutku iz prodaje umakne kateri koli izdelek. V takšnih primerih podjetje Auto Krešo kupcu nedostavljenega vendar plačanega izdelka oziroma plačane storitve vrača celoten denarni znesek za tiste izdelke, ki niso več v ponudbi oziroma za tiste storitve, ki so plačane, niso pa izvedene, neodvisno od razloga umika izdelka iz prodaje oziroma neizvedbe storitve. Prav tako si podjetje Auto Krešo pridržuje pravico, da spremeni, pravočasno ustavi ali prekine ponujanje storitev spletne trgovine.